Luni- Vineri 8.00 - 17.00

Primăria s.Vorniceni, r-nul Strășeni anunță concurs pentru ocuparea postului vacant de director al instituției preșcolare din s.Vorniceni – Grădinița de copii nr.2

Primăria s.Vorniceni, r-nul Strășeni anunță concurs pentru ocuparea
postului vacant de director al instituției preșcolare din s.Vorniceni
– Grădinița de copii nr.2

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele
condiții:

Ø  Dețin cetățenia R.Moldova;

Ø  Au studii universitare;

Ø  Au vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani;

Ø  La data exprirării termenului de depunere a dosarelor nu au
împlinit vârsta de 65 ani;

Ø  Cunosc limba română;

Ø  Sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)
pentru exercitarea funcției;

Ø  Nu au antecedente penale;

Ø  Nu au fost concediați în ultimii cinci ani pe baza art.86
alin.(1), lit.I), m) și n) din Codul Muncii.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

Ø  Cererea de participare la concurs;

Ø  Copia actului de identitate;

Ø  Copia/copiile actului/actelor  de studii;

Ø  Curriculum vitae;

Ø  Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din
punct de vedere fizic și neuropsihip, pentru executarea funcției;

Ø  Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;

Ø  Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră
relevante, inclusiv copia/copiile  actului/actelor ce confirmă gradul
didactic/managerial.

Data limită de depunere a dosarelor de către candidați este
03.06.2024, ora 10.00.

Candidații pentru ocuparea funcției de director al Grădiniței de
copii nr.2 pot depune personal sau prin reprezentant dosarul de concurs
la sediul primăriei s.Vorniceni, str.Sfatul Țării, nr.6, etaj 2,
biroul nr.2 (secretariat) sau electronic pe adresa de e-mail
[email protected]m.

În _Grădinița de copii nr.2_ din satul Vorniceni activează 4 grupe
cu un număr total de 66 copii. Instituția  dispune de încăperi
necesare: săli de grupă, vestiare, cabinet medical, bucătărie,
spălătorie. În grădiniță sunt încadrați în muncă 20
salariați, iar în realizarea procesului educațional sunt încadrați:

•             7 cadre didactice (director interimar, educatori,
conducător muzical);

•             13 persoane-personal auxiliar (asistent medical, șef de
gospodărie, asistent de educator, lengereasă, spălătoreasă,
paznic-ogrădar, muncitor auxiliar, operator-gaze).

Bugetul executat în anul 2023 al grădiniței nr.2  a fost de 2840,0
mii lei, , iar bugetul aprobat pentru anul 2024 – 2590, 00 mii lei.

Date de contact pentru informații suplimentare:

Primăria s.Vorniceni, secretar al Consiliul sătesc, Ecaterina Arhip,
tel. 023746238, 023746290.

Email – [email protected]m

Precedent Concurs pentru selectarea a unui expert tehnic (inginer consultant) în domeniul Apă și sanitație

Lasa comentariul tau

Vorniceni © 2020. Creat de Minicode