Istoria satului

Satul Vorniceni face parte dintre cele mai vechi localități din Republica Moldova. Documentar, însă, satul Vorniceni este menționat pentru prima dată la 25 aprilie 1420  în domnia lui Alexandru cel Bun.

Satul are o suprafaţă de circa 250 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 8.61 km.Vornicenenii sunt așezați pe râulețul Bîcovăț, afluent al râului Bîc. Moșia satului este situată la o distanță de 36 km de municipiul Chișinău, la 6 km de gara Bîcovăț și la 3 km de satul Lozova. Actualmente satul face parte din raionul Strășeni.

Vornicenii sunt înconjurați de mai multe dealuri și locuri ce reflectă  anumite realități istorice.În ceea ce privește solul, se poate spune că cele mai bune terenuri se află în regiunea de șes a localității, adică în partea unde se învecinează cu Bîcovățul, în restul terenurilor ocupate predomină solurile cleioase, favorabile in special viticulturii și livădăritului.Partea de nord este una dintre cele mai frumoase, având coline puțin pronunțate, pe care se văd plantații de vii și pomi.

Vorniceni © 2020. Creat de Minicode