În satul Vorniceni a fost declarată situație excepțională în 2003, după ce 75 copii și tineri s-au îmbolnăvit de hepatita virală A.

Reprezentanții fostului „Centrul de Medicină Preventivă” Strășeni,prin intermediul analizelor de laborator, au demonstrat că motivul, care a stat la baza apariției respectivei boli, a fost apapotabilă necalitativă.

Cu toate că instituțiile sociale (liceul din localitate, două grădinițe, primăria, Casa de Cultură, IMSP  Centrul de Sănătate Vorniceni, Biserica) și majoritatea agenților economici sunt conectați la rețeaua centralizată de apeduct, situația din ultimii 18 ani nu a suferit schimbări radicale în sens pozitiv. O simplă analiză microbiologică a apei din una din fântânile publice ale satului Vorniceni,  confirmă riscul apariției unei noi epidemii.

Din totalul de 2274 de gospodării ale satului Vorniceni, numai 713 sunt conectate la apeduct .

https://ru.scribd.com/document/521282293/2-Confirmare-Nr-de-Gospodarii

https://ru.scribd.com/document/521282375/2-a-Adeverinta-Gospodaria-Comunala

Calitatea apei potabile din  20 de fântâni şi izvoare publice

https://ru.scribd.com/document/520957430/8-%D1%81-Lista-20-Fantani-Semnata

– selectate de către Consiliul local şi investigate în anul 2007 în cadrul Programului Securitatea Apei, finanțat de Guvernul Elveției

https://ru.scribd.com/document/520957630/8-a-Comunicat-de-Presa

– a fost verificată la mai multe capitole. ”Calitatea apei nu corespunde  cerințelor igienice” – e peste tot.

Câteva detalii despre investigația de pe teren:
https://drive.google.com/drive/folders/1Z5bZkge2u9mK58p9zubfdRW2r954I0NP

Ca să aflăm mai multe detalii despre calitatea apei, am încheiat un contract cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică, iar printre clauze este și asta: ”Părțile vor utiliza datele obținute pe parcursul relației de afaceri, doar în scopuri… legale”.
https://drive.google.com/drive/folders/1Z5bZkge2u9mK58p9zubfdRW2r954I0NP

Conform investigației de laborator, gradul de securitate a sursei de apă (fântâna publică nominalizată) este unul nefavorabil, de cod roșu.Șireprezintă un risc sporit pentru sănătate, cât și o posibilă apariție e unor boli infecțioase, cum ar fi: gastroenterită, hepatita virală A, dizenteria, febra tifoidă și holera.Este evident că orice problemă ce afectează sănătatea publică necesită un amalgam de măsuri de combatere: informarea consumatorilor despre rezultatele controlului calității apei și posibilele efecte negative asupra sănătății; interzicerea utilizării apei în scopuri potabile și menajere.

https://drive.google.com/drive/folders/1Z5bZkge2u9mK58p9zubfdRW2r954I0NP

Rezultatele investigației sanitaro-microbiologice a apei efectuată din fântâna publică  situată în satul Vorniceni, str. „Ion Inculeț”, 3,  are rolul de a ne confirma existența anumitor probleme cu efectele cărora ne confruntăm zi de zi: ”Probă nu corespunde cerințelor – Legea 182 din 19.12.19 privind calitatea apei potabile după investigații B. coliforme, E.coli (Escherichia coli), Enterococi”.

https://ru.scribd.com/document/520961005/6-Proba-Legea-182

Boris Granaci, specialist la Centrul de Sănătate Publică Chișinău, afirmă că motivele neconformității normelor sanitare a  apei din sursele descentralizate publice   – fântânii şi izvoare – sunt mai multe. De exemplu:

  • Existența într-un teritoriu administrativ a unui număr impunător de fântâni de mină, inclusiv publice, care servesc drept sursă de poluare pentru alte surse de apă şi imposibilitatea de a fi protejat stratul freatic de poluanți microbiologici şi chimici.

Tot persoana, nominalizată mai sus, propune următoarele. Informarea consumatorilor despre rezultatele calității apei și posibilele efecte negative asupra sănătății. Interzicerea utilizării apei în scopuri potabile și menajere. Organizarea urgentă de curățare și dezinfectare a sursei de apă.  Reamplasarea sursei de apă nominalizată, în afara zonei de protecție, la 30-50 metri de la rețeaua de canalizare. Evidența  fântânilor publice la primăria locală și includerea lor în registrul surselor, conform Regulamentului sanitar, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1466 din 30.12.2016 – pentru a  asigura prevenirea poluării microbiene și chimice a apei potabile.

https://ru.scribd.com/document/520963094/3-Expertul-Boris-Granaci

Am încercat să discutăm cu autoritățile locale despre calitatea apei din fântânile publice.

Vasile Tofan, primar de Vorniceni:

  • Calitatea apei din fântânile publice nu corespunde normelor sanitaro-igienice și prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor. Totodată, căutăm posibilități de a extinde sistemul centralizat de apă potabilă din surse nepoluate. La moment a demarat proiectul de construcție a unei rețele de apeduct, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare, care va alimenta cu apă potabilă calitativă încă două regiuni ale satului: ”Dumeni” și ”Fundătura”.

https://ru.scribd.com/document/521282472/7-Reactia-Primarului-de-Vorniceni

Strategia de dezvoltare socio-economică a satului Vorniceni pentru anii 2021-2025 include și scopul  asigurării cu apă potabilă a tuturor locuitorilor satului Vorniceni.

https://vorniceni.md/consultari-publice/?fbclid=IwAR1Z6W71WsLltu4zvbuZtM-Nm9yJJEAhVqgvgAxi3ovZNkSHWfOWsg9WPnE

Acest articol a fost produs cu asistența proiectului “Comunicare Strategică și Suport pentru Mass-media în Republica Moldova”. Conținutul articolului este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă în niciun fel opinia Uniunii Europene.

Petru Botnaru,

Consilier local

[email protected]

 

Precedent Inițierea procesului de elaborare a bugetului pentru anul 2022.?

Lasa comentariul tau

Vorniceni © 2020. Creat de Minicode